Regulamin kliniki 

Regulamin kliniki

Regulamin Organizacyjny Gabinetu Stomatologicznego
Mantyk Clinic – Nocznickiego 25/U13, 01-948 Warszawa

Celem działania Gabinetu Mantyk Clinic jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu, poprawie zdrowia jamy ustnej, promocji zdrowia, higieny i profilaktyki. Gabinet Mantyk Clinic jest praktyką prywatną i nie udziela świadczeń w ramach NFZ.

Pierwsza wizyta:

 • Wizyty mogą być umawiane osobiście, drogą telefoniczną, mailową oraz przez portal Znany Lekarz.
 • Dłuższe zabiegi muszą być poprzedzone konsultacją w Gabinecie.
 • O czasie potrzebnym na wykonanie zabiegu decyduje wyłącznie lekarz.
 • Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon.
 • W przypadkach nagłych i bólowych staramy się wyznaczyć wizytę w najbliższym możliwym terminie.
 • Recepcja potwierdza wizyty dzień wcześniej drogą telefoniczną lub smsową.
 • Prosimy o zgłaszanie się na pierwszą wizytę z 10-cio minutowym wyprzedzeniem w celu wypełnienia dokumentacji medycznej oraz zapoznaniem się z Cennikiem i Regulaminem.
 • Po zbadaniu Pacjenta i wykonaniu ewentualnych badań dodatkowych lekarz ustala optymalny plan leczenia, przedstawia alternatywne metody postepowania i wstępny kosztorys.
 • Przed przystąpieniem do zabiegu Pacjent wyraża pisemną zgodę na zabieg.

Opóźnienia:

 • Dokładamy wszelkich starań, aby Pacjenci byli przyjmowani zgodnie z wyznaczonym grafikiem. Niestety, czasami niektóre zabiegi przedłużają się z powodów nieprzewidzianych. Prosimy Pacjentów o wyrozumiałość i o przygotowanie się na ewentualność kilkunastominutowego opóźnienia. W miarę możliwości powiadamiamy pacjentów telefonicznie o zaistniałym opóźnieniu.

Kolejność przyjmowania pacjentów:

 • Bezwzględnie pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. Oprócz wykonania zaplanowanych na dany dzień zabiegów możemy przyjąć ponadplanowo wyłącznie pacjentów z powikłaniami bólowymi powstałymi w trakcie aktualnie prowadzonego w naszym gabinecie leczenia (kanałowego, protetycznego lub chirurgicznego). Pozostałe osoby wymagającej pilnej interwencji lekarskiej zapisujemy na najbliższy wolny termin lub na listę rezerwową, ewentualnie kierujemy na ostry dyżur stomatologiczny gdzie zostanie udzielona doraźna pomoc.

Lista rezerwowa:

 • Aby przyspieszyć termin wizyty proponujemy zapisanie się na listę rezerwową.  Z tej listy wpisujemy pacjenta na pierwsze miejsce zwolnione przez innego pacjenta.

Odwoływanie wizyt:

 • Recepcja potwierdza wizyty dzień wcześniej drogą telefoniczną lub smsową.
 • W razie braku kontaktu ze strony Pacjenta do godziny 19:00 dnia poprzedzającego wizytę, zostaje ona odwołana.
 • Wizytę zarezerwowaną należy odwołać minimum 1 dzień roboczy przed wizytą.
 • W razie potwierdzenia wizyty przez Pacjenta i niestawienia się na nią, na kolejną wizytę może się umówić dopiero po wpłaceniu zadatku w wysokości 200 zł na konto bankowe Kliniki. W przypadku niestawienia się na wizytę zadatek przepada.

Spóźnienia się na wizytę:

 • Spóźnienia na wizytę powyżej 15 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Po tym czasie przyjmowany jest kolejny zapisany pacjent. Jeśli pacjent wpłacił przed wizytą zadatek w kwocie 200 zł, zadatek ten przepada, podobnie jak w przypadku niestawienia się na wizytę.

Reklamacja:

W trosce o dobro pacjenta pracownicy i współpracownicy gabinetu wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie.

Reklamacja nie jest uwzględniona w przypadku, gdy pacjent:

 • przerwał zaplanowane leczenie,
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej, wypełnień i uzupełnień protetycznych, wykonanego leczenia chirurgicznego, implantologicznego i endodontycznego,
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne w trakcie leczenia i co 6 miesięcy po zakończeniu leczenia,
 • zdecydował się na leczenie warunkowe,
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza,
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego i wypełnienia,
 • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień, wypełnień, wykonanego leczenia chirurgicznego, implantologicznego lub endodontycznego,
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami),
 • ma postępujące zaniki kostne.

Odpłatność za świadczone usługi:

 • Odpłatność za świadczenie usługi następuje po każdej wizycie zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 • Przed przystąpieniem do wykonania pracy protetycznej pacjent wpłaca zaliczkę w wysokości 30% szacowanej wartości uzupełnienia protetycznego.
 • Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu implantologicznego pacjent wpłaca zaliczkę w wysokości 30% szacowanej wartości procedury.
 • Przed przystąpieniem do wykonania leczenia endodontycznego pacjent wpłaca zaliczkę w wysokości 30% szacowanej wartości procedury.

Praca Kliniki:

 • Klinika zastrzega sobie prawo do zmiany cennika oraz dni i godzin przyjmowania poszczególnych lekarzy.
 • Recepcja odbiera telefony w godzinach pracy Kliniki. W razie nieodebranych połączeń oddzwania w jak najkrótszym czasie, najpóźniej następnego dnia roboczego.

Bezpieczeństwo:

 • Klinika znajduje się pod stałym nadzorem wizualnym, z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych.
 • Pacjent ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone na sprzęcie oraz meblach, w szczególności dotyczy to uszkodzenia bądź zniszczenia pilota do bramy garażowej udostępnionego pacjentowi przez gabinet. Pacjent w takim przypadku jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 150 zł.
 • Klinika nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na jej terenie.

Prowadzenie dokumentacji medycznej oraz warunki jej udostępniania:

 • Klinika prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze  świadczeń zgodnie z zasadami określonymi przepisami prawa.
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności ochrony danych osobowych.
 • Odebrać kopię dokumentacji medycznej może Pacjent po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem lub osoba pisemnie wcześniej upoważniona przez pacjenta, po okazaniu dowodu tożsamości ze zdjęciem.
 • Kopia papierowa dokumentacji medycznej wydawana jest bezpłatnie. Koszt powielania modeli diagnostycznych wynosi 200zł.

Regulamin jest dostępny do wglądu dla Pacjentów w recepcji Kliniki.

Kontakt

Możesz wysłać do nas e-mail, a my skontaktujemy się z Tobą, jak najszybciej.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search